Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 28.12.2016
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 01.01.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 28.12 đến 18:00 ngày 30.12.2016


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Dứa Mật Tím 5 --- 3.999
 Túi Quà Linh Long Tím 4 --- 5.999
 Túi Quà Tiểu Linh Long Tím  4 --- 5.999
 Túi Quà Thỏ Baby Tím 4 --- 5.999
 Sức Mạnh Thần Tử 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Tử 10 --- 10
 Sức Mạnh Thần Nữ 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Nữ 10 --- 10

**Thông tin về các túi quà pet tím
 
- Khi mở sẽ nhận được 01 pet tím 1.9 kỹ năng thiên phú ngẫu nhiên

Từ 18:00 ngày 30.12 đến 23:00 ngày 01.01.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nhím Xanh Tím 4 --- 6.999
 Túi Quà Kim Hổ Tím 4 --- 6.999
 Túi Quà Momo Tím 4 --- 6.999
 Túi Quà Hắc Nhân Mã Tím (3 Sao) 4 --- 6.999
 Lân Thánh Naga 3 --- 1.888
 Quả Hạch Thần Kỳ 3 --- 1.888
 Cà Rốt Thần Kỳ 3 --- 1.888
 Đôi Cánh Thần Kỳ 3 --- 1.888

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi quà pet tím: mở sẽ nhận 01 Pet tím phẩm chất 1.9
- Các vật phẩm còn lại khi sử dụng sẽ học được 01 kỹ năng thiên phú còn lại của pet tương ứng

 Từ 10:00 đến 12:00 ngày 01.01.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tinh Hồn Linh Giáp (4 cái)  5 1.072 697
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 5 --- 88
 
 Từ 14:00 đến 16:00 ngày 01.01.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cánh Xanh Dương  10 --- 888
 Chìa Khóa Thiên Phú 5 --- 88

**Thông tin về một số túi quà