Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 10.10.2016
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 16.10.2016
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 10.10 đến 8:00 ngày 13.10.2016


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Chiếc Lá Mùa Thu 2 9.999 4.568
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 88
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 --- 688
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp 20 --- 199
 Túi Quà Tinh Tú 3 8.800 5.720
 Sức Mạnh Thần Tử 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Tử 10 --- 10
 Sức Mạnh Thần Nữ 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Nữ 10 --- 10

Từ 18:00 ngày 13.10 đến 23:00 ngày 16.10.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Xoay Chuyển Càn Khôn 2 13.880 4.880
 Lưỡi Đao Tinh Linh 3 1.666 1.250
 Tinh Linh Chúc Phúc 3 1.666 1.250
 Tinh Linh Chế Tài 3 1.288 966
 Tinh Linh Uy Quang 3 1.288 966
 Tinh Nguyên Linh Giáp 20 --- 188
 Thẻ Đổi Tên 2 --- 1.888
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 
 TÚI QUÀ CHIẾC LÁ MÙA THU

 Các lưu ý trước khi mở và quà tặng nhận được
  • Khi mở cần để trống ít nhất 14 ô trống trong Túi đồ (Không tính ô trống N.vụ và Pet)
  • Vật phẩm túi quà/vật phẩm có thời hạn sẽ mất và không rơi vào Túi Tạm Thời nếu Túi đồ nhân vật bị đầy
  • Team sẽ không cấp lại vật phẩm đã mất nếu do túi đồ nhân vật đầy
  Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo vật dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 12
 Túi Quà Chìa Khóa  Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 6 loại chìa khóa quý (*) 3
 Định Hướng Phù  Phù chú thần kỳ dùng cố định thuộc tính Thiên Phú Thạch 10
 Tinh Hoa Tự Nhiên  Sử dụng sẽ nhận 1000 điểm Năng Lượng Tự Nhiên 2
 Linh Phiến Bạo Kích Phù  Sử dụng kết hợp cùng Linh Vũ sẽ nhận nhiều EXP 50
 Linh Vũ  Lông vũ thần kỳ dùng để tăng EXP thăng cấp cánh 50
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1
 Long Diên Hương (40 cái)  Nhận 40 Long Diên Hương để bái lạy tượng Thủ Hộ 2
 Nội Đơn Chúc Phúc  Dùng khi tăng sao pet thất bại không bị trừng phạt 2