Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 29.08.2016
 Kết thúc: từ 22:00 ngày 02.09.2016
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 29.08 đến 8:00 ngày 31.08.2016


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Dứa Mật Tím  5 --- 2.999
 Túi Quà Kim Hổ Tím 5 --- 5.999
 Túi Quà Linh Long Tím 5 --- 4.999
 Túi Quà Huấn Luyện Pet Cao Cấp 3 5.690 4.172
 Túi Quà Kim Loại Hiếm 10 888 622
 Túi Pha Lê 10 888 622
 Cuồng Bạo Huyết 3 2.500 1.750

** Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Pet Tím: khi mở sẽ nhận 1 pet tím 1.9

 
Từ 18:00 ngày 31.08 đến 23:00 ngày 04.09.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Loni Tím 5 --- 4.999
 Túi Quà Thỏ Baby Tím 5 --- 4.999
 Túi Quà Momo Tím 5 --- 5.999
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 2 --- 1.688
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp 2 5.048 3.029
 Sách Gặp Địch Tại Chỗ (6 giờ) 10 --- 176
 Sách Triệu Hồi Cao Cấp (30 Ngày) 10 --- 194

** Thông tin về túi quà

- Túi Quà Pet Tím: khi mở sẽ nhận 1 pet tím 1.9
- Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp: được chọn 1 trong 5 kỹ năng Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Thần Thánh Phủ Định Trung Cấp
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp: Nhận được 3 kỹ năng cao cấp hệ máy ([Khóa Mục Tiêu] [Tự Hồi Phục] [Da Kháng Tính])

 Từ 10:00 ngày 02.09 đến 12:00 ngày 02.09.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tinh Hồn Linh Giáp (8 cái)     3 2.144 1.072
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 5 --- 88

 Từ 14:00 ngày 02.09 đến 16:00 ngày 02.09.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cánh Xanh Dương     3 --- 1.288
 Chìa Khóa Thiên Phú 5 --- 88

** Thông tin về túi quà

- Túi Quà Cánh Xanh Dương: chọn 1 trong 3 loại xanh dương: Cánh Bích Không, Cánh Thiên Sứ, Cánh Ác Ma

 Từ 16:00 ngày 02.09 đến 18:00 ngày 02.09.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà May Rủi     2 --- 3.688
 Chìa Khóa Tinh Quang         5 --- 168

** Thông tin về túi quà

- Túi Quà May Rủi: ngẫu nhiên nhận được 1 pet phẩm chất 1.9, các loại pet được liệt kê trong mô tả túi quà

 Từ 20:00 ngày 02.09 đến 22:00 ngày 02.09.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú    2 --- 5.888