Giác Ngộ Kỹ Năng

[23.01.2017]
Từ xưa đến nay, mỗi một dũng sĩ bước lên hành trình tu luyện bảo vệ đại lục Vô Ưu ngoại trừ có một câu chuyện truyền kỳ, họ còn có phương pháp tu luyện đặc biệt của chính mình. Trong đó có một phương pháp được lưu truyền và tu luyện tương đối cao sâu mà bất kỳ một dũng sĩ nào cũng phải tu luyện đó là Giác Ngộ.

Đây là phương pháp tu luyện vô cùng khó khăn vì chỉ có thể dùng nguy hiểm đến tính mạng kích phát tiềm năng của 7 giác quan: Thính Giác, Vị Giác, Khứu Giác, Thị Giác, Xúc Giác, Tiên Tri, Ngoại Cảm để tiến vào trạng thái Giác Ngộ từ đó thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng của bản thân và thông hiểu sức mạnh của các tuyệt kỹ.

Để tưởng thưởng cho các dũng sĩ đã bất chấp nguy hiểm để giác ngộ sức mạnh của các kỹ năng. Tộc trưởng Bối Tư đã quyết định sẽ trao tặng những phần quà đặc biệt dành cho các dũng sĩ đạt được các thành tựu về giác ngộ

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 24.01.2017
 Thời gian kết thúc: hết ngày 29.01.207
 Địa điểm diễn ra: tất cả server Vua Pháp Thuật


 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian sự kiện các cư dân đạt đủ các yêu cầu sau đây sẽ nhận được các quà tặng của sự kiện
 
  • Đạt thành tựu của 01 trong 03 Giác Quan: Thính Giác, Vị Giác, Khứu Giác
  • Mỗi thành tựu giác quan sẽ lấy 5 cư dân đăng ký đầu tiên và hợp lệ để trao thưởng
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Mỗi loại giác quan chỉ chọn 5 nhân vật tham gia sớm nhất và hợp lệ để trao thưởng
 Một nhân vật chỉ được tham gia duy nhất 1 loại Giác Quan
 Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng ở 1 Giác Quan duy nhất
 Phải cung cấp chính xác thời gian đạt được thành tựu theo quy định sự kiện
 Chỉ được đăng ký tham gia 1 lần duy nhất, nếu gửi tham gia nhiều lần sẽ bị loại
 Thời gian đăng ký tham gia sự kiện phải sau thời gian đạt được thành tựu
 Tùy theo thành tựu đạt được sẽ nhận các quà tặng khác nhau
 Tất cả quà tặng sự kiện đều là vật phẩm KHÓA

 Cư dân đăng ký tham gia sự kiện bằng cách
 Thông tin đăng ký tham gia sự kiện phải đầy đủ các thông tin như yêu cầu

- Tên server:
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên thành tựu tham gia sự kiện:
- Thời gian đạt thành tựu: (Ngày/Tháng/Năm)

 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

 Thành tựu: Giác Quan Thứ Nhất


  Tên vật phẩm   Số lượng  
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp 5
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp        1
 Chìa Khóa Tinh Tú 1
 Bụi Vô Hạn 20
 Bùa Cầu Nguyện 3
 Hỗn Độn Ma Tinh 15

 Thành tựu: Giác Quan Thứ Hai

  Tên vật phẩm   Số lượng  
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp 10
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp       2
 Chìa Khóa Tinh Tú 2
 Bụi Vô Hạn 60
 Bùa Cầu Nguyện 6
 Hỗn Độn Ma Tinh 30

 Thành tựu: Giác Quan Thứ Ba

  Tên vật phẩm   Số lượng  
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp 15
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp     3
 Chìa Khóa Tinh Tú 3
 Bụi Vô Hạn 100
 Bùa Cầu Nguyện 9
 Hỗn Độn Ma Tinh 45
 Thời Trang Thiên Thần Ác Quỷ (30 Ngày)   1