ĐỔI "DỎM" LẤY "XỊN"

[26.09.2014]
Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" đã và luôn luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm và hết lòng ủng hộ.


Mang theo ý nghĩa, mong muốn mọi cư dân Vô Ưu đều sở hữu được những bảo vật như ý thông qua việc trao đổi các vật phẩm thông thường mà mọi người chăm chỉ tích góp trong quá trình phiêu lưu mà sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn đã được tổ chức qua vô số lần ở hai vùng đất NGỌC LÂM và CỬU LONG. Vào hôm nay, hoạt động đặc biệt này sẽ đến với các cư dân tại SONG MÃXUẤT VÂN qua hình thức đổi sách kỹ năng pet lấy các sách trung và cao cấp

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian đăng ký: 9:00 ngày 26/09/2014 đến 8:00 ngày 02/10/2014
 Thời gian công bố kết quả: 03/10/2014
 Thời gian trao đổi:


 • Giờ trao đổi: 9:00 - 11:30 và 14:00 - 16:30
 • Ngày trao đổi: 06/10 - 08/10/2014
 • Hình thức trao đổi: chỉ trao đổi khi nhân vật online trong Vua Pháp Thuật

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 Cư dân tại 2 server: SONG MÃ & XUẤT VÂN
 Đăng ký đổi Sách Kỹ Năng Pet Trung Cấp


SONG MÃ XUẤT VÂN
Click vào tên server phù hợp để đến link đăng ký

 Đăng ký đổi Sách Kỹ Năng Pet Cao Cấp
 
SONG MÃ XUẤT VÂN
Click vào tên server phù hợp để đến link đăng ký

 CÁC SÁCH KỸ NĂNG TRUNG & CAO CẤP ĐỔI

  Tên kỹ năng Hiệu quả STT
Tinh Thần Tập Trung Tăng tỉ lệ chính xác khi tấn công vật lý 1
Vỏ Ngoài Phóng Điện Tăng tỉ lệ miễn sát thương vật lý 2
Ngạnh Xác Hóa Tăng tỉ lệ phòng ngự vật lý 3
Thú Tính Tỉnh Ngộ Tăng tỉ lệ tấn công vật lý 4
Cổ Long Chi Hồn Tăng tỉ lệ tấn công ma pháp 5
Long Lân Chi Giáp Tăng tỉ lệ miễn sát thương ma pháp 6
Vẻ Ngoài Yếu Ớt Tăng tỉ lệ phòng ngự ma pháp 7
Trí Tuệ Thiên Nhiên Tăng tỉ lệ giới hạn MP 8
Trực Giác Dã Thú Tăng tỉ lệ né tránh đòn tấn công 9
Thụ Bì Ngoại Sáo Tăng tỉ lệ giới hạn HP 10
Báo Chi Tấn Tiệp Tăng tỉ lệ gia tăng tốc độ 11


 CÁCH THỨC ĐỔI SÁCH KỸ NĂNG

 Mỗi loại sách kỹ năng khi đổi sẽ bao gồm các thông tin như sau
 • Giới hạn số lượng loại sách đổi
Loại sách đổi Tổng số lượng đổi tối đa
Sách Kỹ Năng Trung Cấp 3
Sách Kỹ Năng Cao Cấp 2

 • Sẽ tiến hành thu hồi: Pet mang đi đổi, Sách kỹ năng sơ cấp/trung cấp mang đổi, vật phẩm mang đổi
 Yêu cầu khi đổi Sách Kỹ Năng Pet Trung Cấp
 
 • Đổi sách kỹ năng pet trung cấp có STT từ 1 - 8

  Tên yêu cầu Số lượng
Pet trung cấp hoặc thần thú - tím 1
Sách kỹ năng pet sơ cấp cùng loại với sách đổi 4
Liệt Văn Nguyệt Thạch 2
 • Đổi sách kỹ năng pet trung cấp có STT từ 9 - 11
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet trung cấp hoặc thần thú - tím - 4 sao 1
Sách kỹ năng pet sơ cấp cùng loại với sách đổi 4
Liệt Văn Nguyệt Thạch 4

 Yêu cầu khi đổi Sách Kỹ Năng Pet Cao Cấp
 
 • Đổi sách kỹ năng pet cao cấp có STT từ 1 - 8
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet cao cấp hoặc thần thú - tím - 5 sao 1
Sách kỹ năng pet trung cấp cùng loại sách đổi 3
Liệt Văn Nguyệt Thạch 5
 • Đổi sách kỹ năng pet cao cấp có STT từ 9 - 11
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet cao cấp hoặc thần thú - tím - 7 sao 1
Sách kỹ năng pet trung cấp cùng loại sách đổi 3
Nguyệt Thạch 2

 CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA SỰ KIỆN

1. Quy Định Chung


 Chỉ thực hiện đổi sách kỹ năng Pet cùng loại với sách đăng ký đổi.

Ví dụ: mang 3 sách Tinh Thần Tập Trung Trung Cấp có thể đăng ký đổi 1 sách kỹ năng Tinh Thần Tập Trung Cao Cấp

 Sách kỹ năng nhận được sau khi đổi là Sách Đã Khóa
 Không được đăng ký pet tham gia là Hổ Bì Dương, Thiên Sứ Mít Ướt và Ác Ma Quấy Phá
 Khi đã đăng ký tham gia sự kiện là các bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định sự kiện đưa ra
 Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp

 
2. Quy Định Đăng Ký

 Đối với tài khoản đăng ký tham gia sự kiện


 • Phải sử dụng tài khoản có nhân vật tham gia đăng ký sự kiện
 • Các trường hợp đăng ký giúp sẽ bị loại
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:

- Loại tài khoản (GOID/VTCID):
- Tên server:
- Tên tài khoản:
- Nhân vật:
- Tên gốc của Pet tham gia sự kiện: (Tên nguyên gốc chưa đổi tên)
- Tên kỹ năng mang đổi và số lượng:
- Tên kỹ năng muốn nhận:

3. Quy Định Về Vật Phẩm, Pet Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện

 Vật phẩm, pet tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Đến thời điểm trao đổi nếu các vật phẩm, pet không có hoặc đặt không như yêu cầu để thu hồi thì sẽ không trao đổi
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu.
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian trao đổi phải:
 • Được đặt ở Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật tính từ trái sang phải
 • Nếu đặt không đúng quy định sẽ bị loại khỏi sự kiện và không tiến hành trao đổi
 Pet phải được đặt tên theo đúng cấu trúc như sau trong thời gian trao đổi

Loại Sách Đổi Trung Cấp Cao Cấp
Số Lượng Đổi 1 Quyển Đổi 2 Quyển Đổi 2 Quyển Đổi 1 Quyển Đổi 1 Quyển
Tên Pet phải đặt [SKP]TC1 [SKP]TC2 [SKP]TC3 [SKP]CC1 [SKP]CC2
 Các pet đặt tên sai quy định trong thời gian trao đổi đều sẽ bị loại

Ví dụ: tài khoản A

 • Đăng ký đổi 1 Kỹ Năng Cổ Long Chi Hồn Trung Cấp, 1 Trí Tuệ Thiên Nhiên Cao Cấp và 1 Báo Chi Tấn Tiệp Cao Cấp
 • Pet tham gia sự kiện phải được đặt tên như sau: [SKP]TC1, [SKP]CC1, [SKP]CC2
 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:
 • Cùng số lượng
 • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
 • Đặt sát nhau trong túi đồ được yêu cầu