Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn"

Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, sự kiện ĐỔI "DỎM" LẤY "XỊN" đã luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm theo dõi và hết lòng ủng hộ. Nhân dịp hai vùng đất Phi Mã và Thiên Mã được hợp nhất, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định tổ chức hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" để toàn bộ cư dân tại đây có thể sở hữu được những đôi cánh có quyền năng thần diệu

 

Để sở hữu được các đôi cánh có quyền năng huyền thoại, các cư dân hãy sẵn sàng để tham gia ngay nhé!
 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Địa điểm: SERVER SONG MÃ
 Đợt 1


  • Bắt đầu: 16/05/2014
  • Kết thúc: 10:00 ngày 22/05/2014
  • Công bố danh sách: 23/05 và 24/05/2014
  • Bắt đầu trao đổi: 25/05/2014

 Đợt 2
 
  • Bắt đầu: 9:00 ngày 23/05/2014
  • Kết thúc: 10:00 ngày 29/05/2014
  • Công bố danh sách: 20/05 và 31/05/2014
  • Bắt đầu trao đổi: 01/06/2014

 ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐỔI CÁNH ÁC MA ĐỔI CÁNH THIÊN SỨ ĐỔI CÁNH BÍCH KHÔNG
Cần chọn đúng topic của cánh cần đổi để đăng ký
 
 CÁC LOẠI CÁNH ĐỔI

Trong cả 2 đợt số lần đổi cánh tối đa tại mỗi loại là 3 lần/loại cánh


PHẨM CHẤT CÁNH NHẬN - XANH DƯƠNG - ĐÃ KHÓA

 CÁNH ÁC MA

  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Ác Ma - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Hỗn Loạn - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1
 
 CÁNH THIÊN SỨ
 
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Thiên Sứ - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Ma Pháp - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1

 CÁNH BÍCH KHÔNG
 
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Bích Không - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Mê Hồn - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1
 
Lưu ý

 
  • Các pet tím được yêu cầu trong sự kiện sẽ bị thu hồi, không cấp lại pet
  • Các vật phẩm được yêu cầu trong sự kiện sẽ bị thu hồi không cấp lại vật phẩm đó

 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Sự kiện được chia làm 2 đợt để trao quà. Cách mỗi đợt tại trang chủ Vua Pháp Thuật sẽ có công bố kết quả và thời gian trao quà cho các cư dân thỏa các yêu cầu của sự kiện
 Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh các quy định để phù hợp với sự kiện
 Cánh nhận được sẽ là cánh truyền thuyết - phẩm chất xanh dương. Các chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên, không sao, không lông vũ

 Pet Hổ Bì Dương là pet tặng tân thủ không tính pet thần thú tham gia sự kiện
 Cánh nhận sẽ là cánh KHÓA

 QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ

 
 Cư dân phải sử dụng tài khoản có tên nhân vật tham gia để đăng ký sự kiện.
 Trường hợp tài khoản đăng ký khác với tài khoản tham gia sẽ bị loại.
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:

 
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên gốc của pet đổi (tên gốc của pet khi chưa đổi tên):
- Tên pet đặt trong túi đồ (Theo quy định):
- Số lần đổi trong đợt (Số lần đổi trong đợt):
- Tên cánh nhận:


Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin trên hoàn toàn chính xác nếu có bất kỳ sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định BTC sự kiện đưa ra


 QUY ĐỊNH VỀ PET VÀ VẬT PHẨM

 Pet và vật phẩm tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa

 Các pet tham gia trong sự kiện phải đặt tên như sau:
 
Tên cánh đổi Tên pet đổi 1 Tên pet đổi 2 Tên pet đổi 3
Cánh Thiên Sứ [SKP]TS 1 [SKP]TS 2 [SKP]TS 3
Cánh Ác Ma [SKP]AM 1 [SKP]AM 2 [SKP]AM 3
Cánh Bích Không [SKP]BK 1 [SKP]BK 2 [SKP]BK 3
 
 Sau khi đăng ký nếu qua kiểm tra không có pet hoặc pet không có tên như yêu cầu thì đăng ký sẽ bị loại.