Đập Trứng Hứng Quà

[18.04.2014]
Những quả trứng ẩn giấu các phép màu huyền bí dành cho dịp Lễ Phục Sinh đã bị đánh cắp trên đường vận chuyển về Đông Huyền Thành. Trước ngày lễ đang cận kề, Tộc Trưởng Bối Tư đã thông báo nhờ các gia tộc hỗ trợ tìm kiếm và thu hồi những quả trứng đã bị mất. Hãy hưởng ứng lời hiệu triệu của các vị tộc trưởng, các cư dân hãy lên đường truy tìm những quả trứng này vì bên trong chúng chứa đựng những bảo vật vô cùng quý giá 

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Bắt đầu: 0:00 ngày 20/04/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 22/04/2014

 NPC sự kiện: Sứ Giả Sự Kiện Lễ Phục Sinh tại Đông Huyền Thành
 

 TRỨNG PHỤC SINH BỊ ĐÁNH CẮP

Được biết, các quả trứng đầy phép màu dành cho Lễ Phục Sinh đã bị đánh cắp và được bọn quái vật phân chia nhau canh giữ ở khắp mọi vùng đất Vô Ưu nhằm khiến các cư dân khó khăn trong việc thu thập, theo lời hướng dẫn của tộc trưởng cư dân hãy đánh đuổi chúng để giành lại những quả trứng thần kỳ này nhé.
 

Đặc biệt sau khi thu thập được Trứng Phục Sinh cư dân có thể:
 
 Đập Trứng Phục Sinh không cần dùng búa để nhận các bảo vật thần kỳ
 Sử dụng các búa đặc biệt để mở trứng để nhận các bảo vật, pet đặc biệt

 
 • Đối thoại với NPC Sứ Giả Sự Kiện Lễ Phục Sinh để mua búa

 
 • Có 2 loại búa với giá trị và công dụng khác nhau để bạn lựa chọn bao gồm
  Tên búa Mô tả
Chìa Khóa Bách Bảo Dùng đập vỡ Trứng Phục Sinh sẽ nhận được các bảo vật quý
Búa Vạn Thú Đập vỡ Trứng Phục Sinh sẽ nhận được pet hoặc thần thú tím, cam
 • Chìa Khóa Bách Bảo: sử dụng sẽ nhận được các vật phẩm quý hiếm như Thăng Tinh Thạch, Tinh Hồn Linh Giáp, Linh Giáp Tinh Thạch, Thần Khí Cao Cấp, Sách Dạy Nấu Ăn/Chế Thuốc, Trang Phục Thời Trang, Vật phẩm bay đặc biệt,....
 • Búa Vạn Thú: sử dụng sẽ có cơ hội nhận được Túi Quà Pet, Pet Tím/Cam, Pet thần thú Tím/Cam

 TRUY TÌM BÚA THẦN KỲ

 Điều kiện tham gia

- Cấp độ nhân vật: 50 trở lên
- Giới hạn: nhận 10 nhiệm vụ/ngày

 Thông tin nhiệm vụ

Trứng Phục Sinh là những quả trứng có ma thuật vì vậy không thể đập vỡ chúng bằng cách thông thường mà phải sử dụng Búa Thần Kỳ. Sứ Giả Sự Kiện Lễ Phục Sinh đã ra các thử thách đặc biệt dành cho các cư dân Vô Ưu, chỉ cần hoàn thành các cư dân sẽ nhận được các bảo vật đặc biệt. Để nhận thử thách các cư dân thực hiện như sau

 
 • Đối thoại với Sứ Giả Sự Kiện Lễ Phục Sinh nhận nhiệm vụ Truy Tìm Búa Thần Kỳ
 
 • Sau khi nhận nhiệm vụ cư dân sẽ đi tìm lũ Thỏ Tinh Nghịch để bắt chúng giao cho Sứ Giả Lễ Phục sinh

 
 • Để tìm được Thỏ Tinh Nghịch mọi người cần click đôi để sử dụng vật phẩm Chim Én Mùa Xuân sẽ di chuyển lập tức đến vị trí cần đến
 
 • Chỉ cần đánh bại Thỏ Tinh Nghịch là có thể về báo cáo để nhận thưởng

 
 • Khi sử dụng Búa Thần Kỳ để đập Trứng Phục Sinh sẽ nhận được các phần thưởng bất ngờ
   

  Lưu ý   


 Trứng Phục Sinh, Búa Thần Kỳ và Chim Én Mùa Xuân sẽ hết hạn vào ngày 22/04/2014
 Khi sử dụng 2 loại Búa: Chìa Khóa Bách Bảo và Búa Vạn Thú sẽ nhận được vật phẩm không khóa
 Khi có Trứng Phục Sinh chỉ cần click đôi vào Búa sẽ đập được trứng
 NPC sự kiện sẽ biến mất vào lúc 23:59 ngày 22/04/2014