Đại Tiệc Nguyên Tiêu

[18.02.2016]
Để tất cả các cư dân Vua Pháp Thuật có một Tết Nguyên Tiêu thật vui vẻ và đầm ấm, tộc trưởng Bối Tư đã yêu cầu các đầu bếp giỏi nhất của Vô Ưu đại lục phải ra sức chế biến các loại bánh trôi đặc biệt để dành tặng mọi người.
 
Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm trăng rằm rồi, thế nhưng trên đường vận chuyển về Đông Huyền Thành các hộp bánh bỗng dưng bị biến mất một cách khó hiểu. Để mọi cư dân có một mùa nguyên tiêu thật trọn vẹn, tộc trưởng đã yêu cầu các mọi người họp sức hỗ trợ điều tra, thu hồi lại các hộp bánh đã mất. Nếu tìm được và đổi cho Sứ Giả Nguyên Tiêu cư dân sẽ nhận được các lễ vật thần bí
 
 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian bắt đầu: 22.02.2016
 Thời gian kết thúc: 24.02.2016
 Cấp độ tham gia: 50 trở lên
 NPC sự kiện: Sứ Giả Nguyên Tiêu tại Đông Huyền Thành


 CÁCH THỨC THAM GIA

 Cư dân mang bánh nguyên tiêu đến đổi với Sứ Giả Nguyên Tiêu để nhận lễ vật thần bí
 
 
 Sứ Giả Nguyên Tiệu sẽ tổ chức 3 loại đại tiệc với các yêu cầu về loại bánh và số lượng bánh trôi khác nhau
 

 Tùy theo loại bánh trôi cung cấp cho đại tiệc cư dân sẽ nhận được các lễ vật thần bí khác nhau như:
 
  • Túi quà pet thần thú
  • Mảnh Vỡ Anh Hồn
  • Nội đơn cao cấp
  • Các loại bảo thạch
  • Các loại thiên phú thạch
  • Cùng với các loại bảo vật khác
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Sứ Giả Nguyên Tiêu sẽ biến mất vào 23:00 ngày 24.02.2016