[Đại Hội Vua Pháp Thuật] Quà tặng dành cho các hạng thi đấu

[12.05.2016]
Chào các cư dân!

Như đã hẹn với mọi người vào hôm nay BTC giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 16 sẽ chính thức công bố giải thưởng và các HẠNG thi đấu sẽ được tiến hành tại NỘI BỘ SERVER của Vua Pháp Thuật
 
 
Sau đây là quà tặng dành cho các Hạng thi đấu tại giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 16.
 
NGỌC LÂM - LONG MÃ - THIÊN ĐIỂU

HẠNG BẠC
CẤP ĐỘ: 80 - 99
 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy Chương Hoàng Kim Đấu Sĩ (30 ngày)     1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 4 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 3 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 30 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 88 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 44 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                                          2 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 1 KHÔNG KHÓA

HẠNG VÀNG
CẤP ĐỘ: 100 - 118

 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy Chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày)   1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 6 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 4 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 45 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 128 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú                                                  55 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                             3 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 2 KHÔNG KHÓA

HẠNG BẠCH KIM
CẤP ĐỘ: 119 - 129

 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy Chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày)   1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 8 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 5 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 60 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 228 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 66 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                                        4 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 3 KHÔNG KHÓA

HẠNG KIM CƯƠNG
CẤP ĐỘ: 130+

 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy chương Bách Chiến Bách Thắng (30 ngày)  1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 10 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 6 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 80 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 368 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 77 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                             5 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 4 KHÔNG KHÓA
 
HẠNG ĐỒNG
CẤP ĐỘ: 50 - 79

  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy Chương Hoàng Kim Đấu Sĩ (30 ngày)        1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 6 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 4 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 45 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 128 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 55 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                             3 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 2 KHÔNG KHÓA

HẠNG BẠC
CẤP ĐỘ: 80 - 99

 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy Chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày)       1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 8 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 5 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 60 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 228 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 66 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                             4 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 3 KHÔNG KHÓA

HẠNG VÀNG
CẤP ĐỘ: 100+
 
  Tên quà tặng Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Huy chương Bách Chiến Bách Thắng (30 ngày) 1 KHÓA
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y 1 KHÓA
Bách Linh Phong Vũ (30 ngày) 1 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp 10 KHÓA
Túi Quà Cánh Cao Cấp 6 KHÔNG KHÓA
Đá Tẩy Luyện 80 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú 2 KHÓA
Tiêu Diêu Phù (30 Ngày) 1 KHÓA
Hoa Tinh Tú 368 KHÓA
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1 KHÓA
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1 KHÓA
Giải Nhì
Bách Linh Phong Vũ (15 ngày) 1 KHÓA
Nội Đơn Tinh Thụ 2 KHÓA
Hoa Tinh Tú 77 KHÓA
Tinh Hồn Linh Giáp                             5 KHÓA
Túi Quà Cánh Trung Cấp 4 KHÔNG KHÓA

 
 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC QUÀ TẶNG
 
  Tên quà tặng Mô tả
Huy Chương Hoàng Kim Đấu Sĩ (30 ngày)  Danh hiệu cao quý của đấu sĩ hoàng kim
Huy chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày)     Danh hiệu cao quý của đấu sĩ thủ hộ tinh không
Huy chương Bách Chiến Bách Thắng (30 ngày)   Danh hiệu cao quý của các đấu sĩ bách chiến bách thắng
Túi Quà Hoàng Kim Thánh Y  Nhận được 1 thời trang Hoàng Kim của gia tộc - 30 ngày
Bách Linh Phong Vũ  Vật phẩm bay đặc biệt
Tinh Hồn Linh Giáp   Bảo vật đặc biệt dùng đổi màu trang bị pet lên cam
Túi Quà Cánh Trung Cấp   Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 loại cánh phẩm chất xanh lục
Túi Quà Cánh Cao Cấp   Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 loại cánh cao cấp xanh dương
Kết Tinh Thần Tu   Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí
Hoa Tinh Tú   Tinh hoa sao trời dùng để tăng phẩm chất của tinh cung
Nội Đơn Tinh Thụ   Nội đơn để cường hóa pet, tăng 0.11 hệ số phẩm chất
Nội Đơn Huyền Thú   Nội đơn để cường hóa pet, tăng 0.13 hệ số phẩm chất
Đá Tẩy Luyện   Bảo vật dùng để tẩy luyện thần khí phụ

** Các Túi Quà Cánh khi nhận sẽ KHÔNG KHÓA nhưng mở sẽ nhận vật phẩm KHÓA
** Các Túi Quà Cánh khi mở sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 loại cánh gồm:

- Cánh Ánh Sáng
- Cánh Ác Ma
- Cánh Bích Không
- Cánh Thiên Sứ

** Các thông tin về quy định, điều kiện tiến hành giải đấu các cư dân xem thêm bằng cách