[Đại Hội Vua Pháp Thuật] Lịch thi đấu khởi động tuần 1

[23.05.2016]
Chào các cư dân!

Trải qua 12 ngày khởi động, giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 16 đã dần tiến vào giai đoạn chuẩn bị thi đấu như trong lịch trình tổ chức giải đấu đã được BTC Đại Hội Vua Pháp Thuật tiến hành công bố.
 
 
Để các đội có thời gian chuẩn bị, vào hôm nay (23.05.2016) BTC Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 16 sẽ công bố lịch trình thi đấu tuần đầu tiên của giải đấu lần này. Tuy nhiên, trước khi giải đấu được bắt đầu các cư dân cần lưu ý tất cả các quy định đã được nêu để tránh các trường hợp vi phạm quy định giải đấu.

 NGÀY ĐẤU: 25.05.2016

 Server thi đấu: King Kong - Hạng Đồng
 Thời gian bắt đầu thi đấu: 18:00
 Thể thức đấu: đấu vòng tròn tính điểm
 Thông tin các trận đấu

STT Đội thi đấu 1  Thi đấu Đội thi đấu 2
1 Hổ Báo vs pepsi
2 NgocLan pepsi
3 Hổ Báo NgocLan

 NGÀY ĐẤU: 25.05.2016

 Server thi đấu: Thiên Điểu - Hạng Kim Cương
 Thời gian bắt đầu thi đấu: 19:00
 Thể thức đấu: đấu vòng tròn tính điểm
 Thông tin các trận đấu

STT Đội thi đấu 1  Thi đấu Đội thi đấu 2
1 WAO vs Cs113
2 WAO Lầu 5 Góc
3 Lầu 5 Góc Cs113

 NGÀY ĐẤU: 26.05.2016

 Server thi đấu: Ngọc Lâm - Hạng Bạc
 Thời gian bắt đầu thi đấu: 18:00
 Thể thức đấu: đấu vòng tròn tính điểm
 Thông tin các trận đấu

STT Đội thi đấu 1  Thi đấu Đội thi đấu 2
1 [SN] Bựa vs KQNH_ĐảÇẩu
2 [SN] Bựa Pro
3 KQNH_ĐảÇẩu Pro

 NGÀY ĐẤU: 26.05.2016

 Server thi đấu: Long Mã - Hạng Vàng
 Thời gian bắt đầu thi đấu: 19:00
 Thể thức đấu: đấu vòng tròn tính điểm
 Thông tin các trận đấu

STT Đội thi đấu 1  Thi đấu Đội thi đấu 2
1 1 Bầy Út vs Vui Là Chính
2 PICOSO Vui Là Chính
3 PICOSO 1 Bầy Út

 MỘT SỐ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ TRANG BỊ & PET

- Khi thi đấu nhân vật:

 • Không mặc trang bị sẽ loại khỏi giải đấu, cấm thi đấu vĩnh viễn
 • Không sử dụng pet/ không sử dụng pet chính thi đấu sẽ cấm thi đấu vĩnh viễn
- Đã đăng ký và xác nhận nhưng không thi đấu sẽ cấm thi đấu 2 giải đấu kế tiếp
- 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ


 MỘT SỐ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ HẠNG ĐẤU

 Giải Hạng Đồng (50 - 79)

- Tại King Kong có 3 đội tham gia
- Giải đấu nội bộ server sẽ diễn ra theo lượt vòng tròn tính điểm
- 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ


 Giải Hạng Bạc (80 - 99)

- Server Ngọc Lâm

 • Số đội tham gia: 3 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu vòng tròn chọn 2 đội vào thi đấu giải liên server
 • Không trao quà nhất và nhì của giải đấu nội bộ
- Server Long Mã

 • Số đội tham gia: 1 đội
 • Tham gia giải đấu liên server
 • Không trao quà nhất và nhì của giải đấu nội bộ
- Server Thiên Điểu

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server King Kong

 • Số đội tham gia: 6 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ

 Giải Hạng Vàng (100 - 118)

- Server Ngọc Lâm

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server Long Mã

 • Số đội tham gia: 3 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu vòng tròn lấy 2 đội vào thi đấu giải đấu liên server
 • Không trao quà giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
- Server Thiên Điểu

 • Số đội tham gia: 2 đội
 • 2 đội tham gia giải đấu liên server
 • Không trao quà nhất nhì của giải đấu nội bộ
- Server King Kong

 • Số đội tham gia: 5 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì giải đấu nội bộ
 Giải Hạng Bạch Kim (119 - 129)

- Server Ngọc Lâm

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server Long Mã

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server Thiên Điểu

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
 Giải Hạng Kim Cương (130+)

- Server Ngọc Lâm

 • Số đội tham gia: 4 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server Long Mã

 • Số đội tham gia: 5 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu giải nội bộ server tranh nhất nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì của giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng nhất và nhì có thể tham gia giải đấu liên server
- Server Thiên Điểu

 • Số đội tham gia: 3 đội
 • Hình thức thi đấu: đấu vòng tròn tính điểm tranh giải nhất và nhì
 • 2 đội chiến thắng sẽ nhận giải nhất và nhì giải đấu nội bộ
 • 2 đội chiến thắng có thể đề xuất tham gia giải đấu liên server
 CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH THI ĐẤU

 Các đội đăng ký bị loại bao gồm:

 
 • Không đủ thành viên thi đấu như quy định của giải đấu
 • Đội có thành viên gặp vấn đề liên quan đến tài khoản nhưng không liên hệ BTC sự kiện
 • Loại do các thành viên đã đăng ký nhưng bỏ thi đấu trong mùa giải trước
 • Căn cứ thời gian bắt đầu tham gia game, trang bị, pet, ip sử dụng khi đăng ký
 Các thành viên đăng ký bị loại do:
 
 • Cung cấp thông tin không chính xác.
 • Trong thời gian bổ sung thông tin nhưng không bổ sung