[Đại Hội Vua Pháp Thuật] Giai đoạn điều chỉnh và bổ sung thông tin

[19.05.2016]
Chào các cư dân!

Trải qua hơn một tuần công bố mở giải đấu và tiến hành đăng ký, vào hôm qua (18.05.2016) giai đoạn 1 và 2 của giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 16 là Báo danh đăng ký và Công bố danh sách đăng ký tham gia đã kết thúc. Hiện tại, giai đoạn 3 là quá trình Xác nhận và bổ sung đăng ký đang được diễn ra tại trang thông tin dành riêng cho giải đấu đặc biệt này.
 
 
Hiện tại, giải đấu đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký, thành viên các đội tham gia ở mục Tình trạng có dấu X cùng ghi chú kế bên hãy tiến hành bổ sung đầy đủ thông tin tham gia trước 23:00 thứ 7 ngày 21.05.2016. Các cư dân xem và thực hiện bổ sung đăng ký thi đấu bằng cách
 

Trong thời gian này đến khi kết thúc giai đoạn bổ sung, BTC Đại Hội Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ danh sách đã đăng kýđặc biệt kiểm tra lại đăng ký của các đội tham gia. Quá trình rà soát danh sách đăng ký của các nhân vật và đội tham gia sẽ kiểm tra các nội dung như sau:

 Thời gian bắt đầu tham gia Vua Pháp Thuật
 Lịch sử bỏ cuộc trong các giải đấu gần nhất
 Pet và cấp độ pet sử dụng
 Trang bị nhân vật sử dụng: cấp độ, thăng sao, khảm nạm,...
 Trang bị pet sử dụng: cấp độ, màu trang bị, thăng sao
 Mệnh hồn pet sử dụng: cấp độ mệnh hồn
 Thần khí sử dụng: cấp độ thần khí
 Cùng một số thông tin khác.