[Đại Hội Vua Pháp Thuật] Công bố thể thức - hạng và quy định thi đấu

[04.03.2014]
Chào các cư dân!
 
Như đã thông báo theo lịch trình công bố các nội dung của giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 14, vào hôm nay (04/03/2014) BTC giải đấu sẽ công bố các nội dung liên quan đến thể thức thi đấu, các hạng thi đấu và một số quy định trong quá trình thi đấu của giải đấu lần này.
 

Ngoài thể thức thi đấu, các cư dân cần lưu ý các quy định đặc biệt là quy định về thời gian thi đấu, quy định về hình thức thi đấu để tránh việc đăng ký nhưng không thể tham gia thi đấu.

 HÌNH THỨC THI ĐẤU

 Giải đấu sẽ được chia làm 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Đấu đội tại giải Nội Bộ Server
- Giai đoạn 2: Đấu đội tại giải LIÊN SERVER

 Giải đấu và điều kiện diễn ra

 
STT Hình thức thi đấu Điều kiện diễn ra
1 Nội Bộ   Điều kiện diễn ra:
   - NGỌC LÂM, LONG VÂN, PHI LONG: ít nhất 4 đội tham gia ở mỗi hạng
   - THIÊN MÃ, PHI MÃ: ít nhất 5 đội tham gia ở mỗi hạng
  Tại các Hạng không đủ số đội quy định
   - Nếu hai server không đủ số đội sẽ tiến hành đấu LIÊN SERVER
   - Nếu 2 server đủ đội, 1 server không đủ sẽ hủy đấu tại server không đủ đội
2 Liên SERVER
  Điều kiện: ĐỘI VÔ ĐỊCH và HẠNG NHÌ tại giải NỘI BỘ
  Xác nhận: Giải LIÊN SERVER sẽ tổ chức nếu đủ điều kiện số đội thi đấu
  Quy định số đội tham gia sẽ điều chỉnh phù hợp với các đăng ký tại giải nội bộ

 Số thành viên thi đấu tại mỗi đội của từng server
 
Server NGỌC LÂM - LONG VÂN - PHI LONG PHI MÃ - THIÊN MÃ
Thành viên mỗi đội 5 3

 PHÂN HẠNG THI ĐẤU

 SERVER: NGỌC LÂM - LONG VÂN - PHI LONG

 
  Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 Hạng 4
Cấp độ 80 - 99 100 - 118 119 - 134 135 - 150

 SERVER: PHI MÃ
 
  Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3
Cấp độ 60 - 79 80 - 99 100+

 SERVER: THIÊN MÃ
 
  Hạng 1 Hạng 2
Cấp độ 60 - 79 80 - 99

 QUY ĐỊNH THI ĐẤU

Các cư dân cần xem kỹ các quy định của giải đấu tại đây


Vào ngày mai 05/03/2014 BTC giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật sẽ công bố phần thưởng tại Giai đoạn 1 của giải đấu Nội Bộ. Các cư dân nhớ đón xem các thông tin tại trang chủ nhé!!!