Chuyên Gia Phụ Bản

[11.05.2015]
Vua Pháp Thuật sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt với tên gọi Chuyên Gia Phụ Bản để các cư dân Vua Pháp Thuật có thể tham gia và nhận các bảo vật quý

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian diễn ra: từ 0:01 - 23:59 mỗi ngày
 Ngày diễn ra và kết thúc: 12/05 đến 15/05/2015

 NỘI DUNG SỰ KIỆN


Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân vật hoàn thành tất cả các điều kiện như sau sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt từ Vua Pháp Thuật

 Hoàn thành 2 phụ bản và tuân thủ theo quy định

- Nhân vật cấp độ dưới 90 có thể hoàn thành 2 phụ bản bất kỳ
- Nhân vật cấp độ 90 - 99 phải có 1 phụ bản hoàn thành là Liệt Diễm Thâm Uyên
- Nhân vật cấp độ 100 - 119 phải có 1 phụ bản hoàn thành là Trở Về Lang Huyệt Động
- Nhân vật cấp độ 120 trở lên phải có 1 phụ bản hoàn thành là Quỷ Hút Máu
- Đăng ký tham gia sự kiện vào ngày nào thì phụ bản phải hoàn thành trong ngày đó

 Các cư dân nhận thưởng khi:

- 8 cư dân đầu tiên hoàn thành điều kiện sự kiện và đăng ký sớm nhất tại diễn đàn
- Sử dụng tài khoản có nhân vật hoàn thành sự kiện để đăng ký tham gia
- Cung cấp chính xác tên phụ bản và thời gian hoàn thành từng phụ bản

 Sự kiện không áp dụng cho trường hợp sử dụng tính năng hoàn thành phụ bản

 
 ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN

 Các cư dân tham gia sự kiện bằng cách
 Khi đăng ký tham gia cư dân cần cung cấp đầy đủ các thông tin như sau:

  • Loại tài khoản sử dụng (VTCID/GOID):
  • Tên server:
  • Tên tài khoản:
  • Tên nhân vật:
  • Tên phụ bản 1:
  • Thời gian hoàn thành phụ bản 1:
  • Tên phụ bản 2:
  • Thời gian hoàn thành phụ bản 2:
 Các trường hợp cung cấp không chính xác thời gian sẽ bị loại (Chênh lệch tối đa +2 phút)
 Các trường hợp sử dụng tính năng hoàn thành phụ bản và đăng ký sẽ bị loại khỏi sự kiện
 Mỗi tài khoản có thể nhận thưởng tối đa 2 lần tại 2 ngày khác nhau

 
 QUÀ TẶNG TỪ VUA PHÁP THUẬT

  Tên vật phẩm    Số lượng   
 Thăng Tinh Thạch 50
 Kết Tinh Thần Tu 3
 Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn     1

 THÔNG TIN NHẬN THƯỞNG

 Tất cả quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Cách thức nhận quà sẽ được thông báo tại trang chủ sau khi sự kiện kết thúc