Chuyên Gia Kỳ Thạch

[05.11.2015]
Cuộc tụ hội long trọng nhất tại Đông Huyền Thành đã bắt đầu, ánh sáng mặt trời tràn ngặp khắp mọi nơi đại diện cho sức sống và nhiệt huyết của từng cư dân Vô Ưu.
 

 
Trong không khí sôi động này các cư dân hãy cùng tham gia Quảng Trường Kỳ Thạch để đạt được các bảo vật thần bí nhất đại lục Vô Ưu

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

 Thời gian tham gia Quảng Trường Kỳ Thạch: 14:00 Chủ nhật ngày 08.11.2015
 Hạn chót đăng ký tham gia sự kiện: 23:59 ngày 08.11.2015
 Thông tin về sự kiện Quảng Trường Kỳ Thạch các cư dân xem bằng cách

 NỘI DUNG SỰ KIỆN
 
Khi tham gia sự kiện Quảng Trường Kỳ Thạch vào ngày 08.11 tùy theo yêu cầu sự kiện các cư dân sẽ nhận được các phần thưởng quý

 SỰ KIỆN XẾP HẠNG TỔNG ĐIỂM

 3 đội có xếp hạng cao nhất tại Bảng xếp hạng sẽ nhận quà tặng đặc biệt từ Vua Pháp Thuật
 Phải đăng ký tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin sự kiện yêu cầu
 Quà tặng sự kiện:

 • Đội hạng 1
  Tên quà tặng    Số lượng  
 Túi Thiên Phú Thạch Lam      2
 Tiêu Diêu Phù (7 Ngày) 1
 Kết Tinh Thần Tu 5

 • Đội hạng 2,3
  Tên quà tặng    Số lượng  
 Túi Thiên Phú Thạch Lam      2
 Kết Tinh Thần Tu 2


 SỰ KIỆN XẾP HẠNG LIÊN KÍCH TỐI ĐA (COMBO)

 Đội có Điểm liên kích tối đa cao nhất (Combo) sẽ nhận quà tặng đặc biệt từ Vua Pháp Thuật
 Nếu 2 đội có Điểm liên kích giống nhau thì đội nào đăng ký trước sẽ chiến thắng

 Kết quả sự kiện sẽ dựa vào kết quả khi đăng ký tham gia
 Phải đăng ký tham gia và cung cấp đầy đủ các thông tin sự kiện yêu cầu
 Quà tặng sự kiện:

  Tên quà tặng    Số lượng  
 Bùa Cầu Nguyện     3
 Tinh Hoa Tự Nhiên           3

 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM GIA

 Đăng ký tham gia sự kiện
 Thông tin đăng ký bao gồm: (Đội trưởng đăng ký)

 • Tên server:
 • Tên tài khoản đội trưởng:
 • Loại tài khoản (VTCID/GOID):
 • Tên nhân vật đội trưởng:
 • Tên tài khoản thành viên 1: 
 • Loại tài khoản thành viên 1 (VTCID/GOID):
 • Tên nhân vật thành viên 1: 
 • Tên tài khoản thành viên 2: 
 • Loại tài khoản thành viên 2 (VTCID/GOID):
 • Tên nhân vật thành viên 2: 
 • .......
 • Hình ảnh tất cả thành viên trong đội đang tham gia trong Quảng Trường Kỳ Thạch
 • Hình ảnh Bảng xếp hạng có tên đội trong Bảng xếp hạng
 • Hình ảnh bảng Sự kiện có tên, điểm và các thành viên tham gia
 • Hình ảnh combo cao nhất đạt được (nếu có) ở sự kiện Xếp hạng liên kích
 Sự kiện Liên Kích sẽ dựa trên quá trình đăng ký, cư dân nào đăng ký và có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng
 Mỗi nhân vật chỉ thuộc về một đội duy nhất và đăng ký do đội trưởng thực hiện
 Liên kích tối đa (combo): khi các trái bóng di chuyển xong, thì chỉ những bóng cầu vồng cùng màu đụng nhau (nhóm bóng cùng màu có số lượng từ 3 trở lên) sẽ nổ (gọi là combo1). Sau đó những trái bóng còn lại tiếp tục di chuyển, nếu xảy ra trường hợp những trái bóng cùng màu đụng nhau và nổ thì gọi là combo2 và tiếp tục như vậy cho đến khi không còn xuất hiện di chuyển sẽ kết thúc combo. Số combo cao nhất sẽ được ghi nhận tại cột "Liên kích tối đa"
 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Các quà tặng từ sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Cách thức và thời gian nhận sẽ được thông báo cùng kết quả tại trang chủ Vua Pháp Thuật