Chuyên Gia Chế Tạo

[05.04.2016]
Để trở thành một Vua Pháp Thuật huyền thoại, các cư dân Vô Ưu không thể không tinh thông các kỹ thuật rèn bởi chỉ những món trang bị, vũ khí do chính bản thân tạo ra mới phát huy hết sức mạnh và ưu thế của bản thân. Chính vì điều này, những bí thuật tinh luyện nguyên liệu, bí thuật rèn để mang lại những quyền năng cho trang bị luôn là bài học ban đầu được các vị tộc trưởng truyền dạy cho tộc nhân của mình khi họ bắt đầu hành trình chinh phục thế giới mới.

Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định mở một cuộc so tài về rèn ở vùng đất mới để tìm ra những Chuyên Gia Chế Tạo. Những người đứng đầu cuộc so tài này sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu đăng ký: 18:30 ngày 05.04.2016
 Thời gian kết thúc đăng ký: 23:59 ngày 10.04.2016
 Địa điểm diễn ra: diễn ra trên tất cả các server của Vua Pháp Thuật


 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Từ 18:30 ngày 05.04.2016 đến 23:59 ngày 10.04.2016 các cư dân chế tạo thành công Vũ Khí hoặc Trợ Thủ phẩm chất Trác Việt Cam khi đăng ký tham gia sự kiện sẽ nhận được các phần thưởng khích lệ từ Vua Pháp Thuật.

Yêu cầu sự kiện cần lưu ý

 Chế tạo thành công Vũ Khí hoặc Trợ Thủ phẩm chất Trác Việt Cam (Trang bị KHÓA)

 Thời gian chế tạo: từ 18:30 ngày 05.04.2016 đến 23:59 ngày 10.04.2016 
 Theo từng server cấp độ trang bị yêu cầu như sau:
 
  • King Kong: trang bị cấp độ từ 31 trở lên
  • Ngọc Lâm, Long Mã, Khổng Tước, Hỷ Thước: trang bị cấp độ từ 51 trở lên
 Số lượng trang bị tại các server như sau:
 
  • King Kong: có thể đăng ký tham gia 2 trang bị Vũ Khí và Trợ Thủ
  • Ngọc Lâm, Long Mã, Khổng Tước, Hỷ Thước: chỉ đăng ký tham gia 1 trang bị là Vũ Khí hoặc Trợ Thủ
 Trang bị tham gia phải do chính nhân vật chế tạo (Không tính trường hợp đổi chất lượng, nâng cấp)
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất (Trừ server King Kong), nếu gửi 2 đăng ký sẽ bị loại khỏi sự kiện
 Trang bị tham gia phải là trang bị chế tạo do chính nhân vật chế tạo
 Các trường hợp nâng cấp, đổi phẩm chất sẽ không tính
 Trang bị phải tồn tại trong túi đồ nhân vật cho đến khi có kết quả sự kiện
 Phải cung cấp đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký yêu cầu
 Cư dân đăng ký tham gia bằng cách
 
 
 QUÀ TẶNG SỰ KIỆN

 Mỗi trang bị chế tạo thành công, cư dân có thể chọn nhận

01 Túi Quà Thiên Hạ Chi Nhân

 
 Không thu hồi trang bị trác việt cam tham gia sự kiện
 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Tất cả quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Thời gian, cách thức nhận quà sẽ được thông báo cùng kết quả sự kiện tại trang chủ Vua Pháp Thuật