Chiến Trường Tu La

Mặc dù, theo thời gian cuộc đại chiến truyền thuyết đã dần trôi vào quên lãng thế nhưng trong tâm trí của những người đứng đầu 6 đại gia tộc luôn chuẩn bị và sẵn sàng cho một cuộc đại chiến có thể tái diễn trong tương lai. Thế nhưng, có một sự thật mà họ không thể không ngừng cân nhắc đó là vì chưa thông qua máu và lửa của chiến tranh tẩy rửa nên những tộc nhân của mình thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu.
 
Không ngừng suy nghĩ để tìm cách nâng cao năng lực thực chiến của các tộc nhân, Tộc Trưởng Bối Tư và các vị tộc trưởng 6 gia tộc đã đạt thành nhận thức chung "Đây là thời điểm để mọi người thể nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến trường cổ tại phế tích bên ngoài Bàng Bối Thành sẽ được mở ra, các tộc nhân của 6 đại gia tộc tiến vào trận địa đối chiến, tích lũy kinh nghiệm nhằm đối phó với chiến tranh đột nhiên xuất hiện"

C