Chiến Thú Hộ Vệ


Khi công chúa Tuyết Liên cùng 6 vị trưởng lão hạ giới để giải cứu Nhân Giới, Thú thần đã trao cho công chúa 2 bảo vật đặc biệt để phát huy sức mạnh của các chiến thú đi cùng. Theo truyền thuyết kể lại, 2 bảo vật này sẽ tạo nên các pháp trận đặc biệt kết hợp các thần thú lại với nhau để triệu hoán ý chí của người nhằm mang đến cho các chiến thú sức mạnh vô địch.

Dựa vào 2 bảo vật này cùng hàng loạt các sức mạnh khác, dưới sự lãnh đạo của công chúa Tuyết Liên mà cuộc chiến đẩy lùi các thế lực hắc ám khỏi đại lục Vô Ưu nói riêng và Nhân Giới nói chung đã tạm thời thành công. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm vận mệnh về nền hòa bình vĩnh viễn luôn là câu chuyện không có hồi kết khi giờ đây, các thế lực hắc ám đã quay trở lại với sức mạnh và sự hung tàn hơn xưa.

Một lần nữa, những dòng chữ ít ỏi trên những cuộc giấy cổ đã tiết lộ manh mối về nơi cất giữ 2 bảo vật của thú thần để các chiến thú có thể trở nên mạnh hơn trong