Chiến Thú Hộ Vệ

[17.01.2018]

Khi công chúa Tuyết Liên cùng 6 vị trưởng lão hạ giới để giải cứu Nhân Giới, Thú thần đã trao cho công chúa 2 bảo vật đặc biệt để phát huy sức mạnh của các chiến thú đi cùng. Theo truyền thuyết kể lại, 2 bảo vật này sẽ tạo nên các pháp trận đặc biệt kết hợp các thần thú lại với nhau để triệu hoán ý chí của người nhằm mang đến cho các chiến thú sức mạnh vô địch.

Dựa vào 2 bảo vật này cùng hàng loạt các sức mạnh khác, dưới sự lãnh đạo của công chúa Tuyết Liên mà cuộc chiến đẩy lùi các thế lực hắc ám khỏi đại lục Vô Ưu nói riêng và Nhân Giới nói chung đã tạm thời thành công. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm vận mệnh về nền hòa bình vĩnh viễn luôn là câu chuyện không có hồi kết khi giờ đây, các thế lực hắc ám đã quay trở lại với sức mạnh và sự hung tàn hơn xưa.

Một lần nữa, những dòng chữ ít ỏi trên những cuộc giấy cổ đã tiết lộ manh mối về nơi cất giữ 2 bảo vật của thú thần để các chiến thú có thể trở nên mạnh hơn trong cuộc chiến gian khổ vẫn chưa biết hồi kết này.


 ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

 Nhân vật: Cấp độ 50+
 Yêu cầu về pet

 
 • Pet tham gia Chiến Thú Hộ Vệ phải là pet thần thú
 • Pet phải có cấp độ mang theo từ 50 trở lên
 • Chiến Thú Thủ Phù: dùng để thăng cấp độ pháp trận
 • Lệnh Bài Trung Thành: dùng để cường hóa chiến thú
Lưu ý:

- Chiến Thú Thủ Phù kiếm được từ Sổ Tay Ma Thú
- Lệnh Bài Trung Thành kiếm được từ các phụ bản


 Cách tham gia: mở Túi Pet click chọn Hộ Vệ để mở
 

 
 CÁCH THỨC THAM GIA

 Cư dân đặt 5 pet vào 5 ô trong bảng Chiến Thú Hộ Vệ

- Thánh Anh Thú (Ở giữa): nhận 16 thuộc tính từ các pet đặt xung quanh
- Chiến Thú Xích Đảm (Ở trên): Phòng Ngự, Giảm ST Cuối
- Chiến Thú - Trung Thành (Bên Phải): HP, Tốc, Kháng Bạo, Kháng Xuyên
- Chiến Thú - Vô Úy (Dưới): Tấn Công, Tăng ST Cuối
- Chiến Thú - Anh Dũng (Bên Trái): XPN, Phá Kích, Bạo Kích, Tỉ Lệ Bạo Kích
 

 Thuộc tính của Thánh Anh Thú:

- Chủ yếu nhận từ thuộc tính vị trí 4 Chiến Thú
- Phẩm chất và thuộc của Chiến Thú tại 4 vị trí xung quanh càng cao thì thuộc tính Thánh Anh Thú càng cao

 Pet đặt ở vị trí Thánh Anh Thú và Chiến Thú không thể giao dịch, đấu giá, gửi thư, phóng sinh, dung hợp, ảo hóa
 Thuộc tính tăng cho pet có tác dụng trong đấu pet
 Có thể thăng cấp pháp trận để gia tăng thuộc tính của Thánh Anh Thú

 
 THĂNG CẤP PHÁP TRẬN

 Vật phẩm yêu cầu: Chiến Thú Thủ Phù
 Nếu không có Chiến Thú Thủ Phù có thể sử dụng 1 lượng chi phí nhất định để tăng cấp
 Khi tăng cấp pháp trận sẽ gia tăng thêm toàn bộ thuộc tính vốn có của Thánh Anh Thú

 
 

 Khi thăng cấp pháp trận cần chú ý
 
 • Pháp trận có 5 cấp tương ứng 5 phẩm chất màu: Trắng - Xanh Lục - Xanh Dương - Tím - Cam
 • Tùy theo cấp độ và phẩm chất màu sẽ yêu cầu số lượng Chiến Thú Thủ Phù khác nhau
 • Tùy theo cấp độ mà tỉ lệ thuộc tính tổng cộng thêm sẽ khác nhau
Màu sắc Cấp độ Chiến Thú Thủ Phù cần Tổng thuộc tính thêm
Xanh lam 1 -> 2 75 +3%
Tím 2 ->3 150 +8%
Cam 3 - >4 250 +15%
Vàng 4 -> 5 380 +25%

 CƯỜNG HÓA CHIẾN THÚ

 Vật phẩm yêu cầu: Lệnh Bài Trung Thành
 Khi Cường hóa chiến thú cần chú ý

 
 • Cấp độ cường hóa của mỗi chiến thú tối đa là 30
 • Tùy theo cấp độ cường hóa sẽ yêu cầu lượng Lệnh Bài Trung Thành khác nhau
 • Sau khi cường hóa sẽ gia tăng thuộc tính của chiến thú đó
 Mỗi Chiến Thú có thể trang bị 5 Hộ Vệ là thần thú cấp độ mang theo từ 50 trở lên
 
 • 1 Chiến Thú không thể trang bị Hộ Vệ giống nhau. Hộ Vệ có thể tăng thuộc tính cho Chiến Thú
 • Phẩm chất pet Hộ Vệ cho Chiến Thú càng cao thì thuộc tính tăng càng nhiều
 • Khi sử dụng chiến thú để Hộ Vệ sẽ gia tăng vào chỉ số khi cường hóa

 Tỉ lệ gia tăng của Chiến Thú phụ thuộc vào phẩm chất màu của thần thú Hộ vệ

Phẩm chất thần thú hộ vệ Tỉ lệ thuộc tính tăng
Xanh lục 0.08%
Xanh lam (Dương) 0.4%
Tím 2%
Cam 10%

 Pet đã Hộ Vệ không thể giao dịch, đấu giá, gửi thư, thả, ảo hóa
 Thuộc tính tăng của Chiến Thú cũng được áp dụng trong Đấu Pet