Chân Hồn Thần Thú

[25.08.2017]
Một khi sử dụng vật này với chiến thú sẽ tạo thành một ma pháp trận đặc biệt có thể triệu hồi ý chí của nữ thần tự nhiên từ viễn cổ trở lại để ban phúc và sức mạnh cho chiến thú.
 

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 25.08.2017
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 30.08.2017
 Địa điểm diễn ra: tất cả server Vua Pháp Thuật


 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 5 cư dân tham gia Chân Hồn Pet và đạt 1 trong các thành tựu sau đây khi gửi đăng ký trong thời gian sớm nhất và hợp lệ quy định sẽ nhận được các quà tặng giá trị

- Chúc Phúc Thần Hậu
- Chúc Phúc Nữ Thần Thánh Khiết
- Chúc Phúc Nữ Thần Hòa Bình
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Chỉ được đăng ký tham gia 1 lần duy nhất, nếu gửi tham gia nhiều lần sẽ bị loại
 Thời gian đăng ký tham gia sự kiện phải sau thời gian đạt thành yêu cầu hệ thống

 Cư dân xem thông tin thành tựu tại: Thành Tựu -> Pet ->Tổng Hợp
 Tất cả quà tặng sự kiện đều là vật phẩm KHÓA

 Cư dân đăng ký tham gia sự kiện bằng cách
 Thông tin đăng ký tham gia sự kiện phải đầy đủ các thông tin như yêu cầu

- Tên server:
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên thành tựu tham gia:
- Thời gian đạt yêu cầu:

 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

  Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
 Thời Trang Tinh Linh (30 ngày)   Thời trang đặc biệt (30 ngày)   1
 Túi Quà Quang Minh Tự Tiễn  Mở sẽ nhận các bảo vật quý 1
** Thông tin về một số vật phẩm

- Túi Quà Quang Minh Tự Tiễn: khi mở sẽ nhận các bảo vật quý gồm

 
 
- Túi Quà Chìa Khóa: khi mở sẽ chọn nhận 1 trong 7 loại chìa khóa là Chìa Khóa Tinh Quang, Tinh Vũ Chi Thược, Chìa Khóa Tinh Tú, Chìa Khóa Tẩy Luyện, Chìa Khóa Linh Vũ, Chìa Khóa Thủy Tinh, Chìa Khóa Vô Hạn