Cây Nấm Thần Kỳ

Trong những ngày đầu vùng đất mới Chư Thần được mở cửa, số lượng người đến thám hiểm quá nhiều nên lượng thức ăn dự trữ của nhà hàng Âu Dương tại Đông Huyền Thành đã bán hết. 


Chủ nhà hàng đã thông báo chiêu mộ các tân hiệp sĩ dũng cảm của Vô Ưu đại lục tiến lên các hòn đảo, đi vào các rừng rậm để thu thập nấm và hoa quả và tr