Cập Nhật Mới


1. Thêm tính năng xem thông tin chiến đấu

 Để trực quan hơn khi xem cuộc chiến, Vua Pháp Thuật thêm chức năng Thông Tin để cư dân dễ theo dõi


 Tại đây chúng ta có thể theo dõi tình trạng đối thủ, buff,....

2. Cập nhật 2 kỹ năng mới chủ động dành cho Tinh Linh tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ


  Tên kỹ năng