Cập Nhật Mới

[16.06.2015]

1. Thêm tính năng xem thông tin chiến đấu

 Để trực quan hơn khi xem cuộc chiến, Vua Pháp Thuật thêm chức năng Thông Tin để cư dân dễ theo dõi


 Tại đây chúng ta có thể theo dõi tình trạng đối thủ, buff,....

2. Cập nhật 2 kỹ năng mới chủ động dành cho Tinh Linh tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ


  Tên kỹ năng Công dụng Cấp độ Nuôi dưỡng
 Tinh Linh Chi Nộ  Chuyển sát thương bản thân thành phản sát thương  17
 Tinh Linh Chi Diệp  Giảm tỷ lệ sát thương khi chủ nhân bị tấn công 17
 Tinh Linh Cổ Vũ  Giảm tỷ lệ HP, tăng tỉ lệ tấn công của chủ nhân 18
 Tinh Linh Đề Phúc   Tăng 5% kháng debuff, tăng hiệu quả đối với danhy 19
 Tinh Linh Lĩnh Vực  Tăng tỷ lệ chính xác khi debuff 20
   
3. Cập nhật tính năng liên quan đến Ma Linh Lung, Huyết Linh Lung

 Đổi tên và hình ảnh vật phẩm như sau


  Tên vật phẩm cũ   Tên vật phẩm mới
 Ma Linh Lung  Linh Long Túy
 Huyết Linh Lung  Linh Long Tinh
 Ma Linh Lung Cao Cấp                            Linh Long Túy Cao Cấp                             
 Huyết Linh Lung Cao Cấp     Linh Long Tinh Cao Cấp    

 Công dụng mới của các vật phẩm
 
  Tên vật phẩm cũ Mô tả
 Ma Linh Lung  Bình chứa tất cả các bình Linh Long Túy
 Huyết Linh Lung  Bình chứa tất cả các bình Linh Long Tinh
 Ma Linh Lung Cao Cấp                   Bình chứa tất cả các bình Linh Long Túy Cao Cấp           
 Huyết Linh Lung Cao Cấp     Bình chứa tất cả các bình Linh Long Tinh Cao Cấp   

 Để nhận bình chứa các cư dân đến gặp NPC Chuyên Viên Phúc Lợi để nhận


 
 Click đôi vào các bình Linh Long Tinh, Linh Long Túy để nạp vào Ma Linh Lung, Huyết Linh Lung


4. Điều chỉnh hiệu quả kỹ năng của một số nhân vật
5. Điều chỉnh giá của các vật phẩm tại SHOP Sứ Giả Đôi Cánh

  Tên vật phẩm        Giá cũ                Giá mới       
 Cánh Bích Không 650 188
 Cánh Ác Ma 650 188
 Cánh Thiên Sứ 650 188
 Túi Quà Cánh Sơ Cấp                   188 88