Cập Nhật & Đổi Mới

[20.01.2017]

 THẦN THÚ CHIẾN DƯƠNG


 CÁC CẬP NHẬT MỚI

 Cập nhật 2 mệnh hồn mới tăng kháng thạch hóa là: Thiên Hựu và Tịnh Hóa

 Cập nhật 1 số thời trang, vật phẩm phi hành mới tại tính năng Tủ đồ
 Shop Đấu Pet cập nhật thêm các vật phẩm bao gồm:
 
 • Tinh Tinh Dược Thủy: Khôi phục 50 SP của mục tiêu
 • Dược Thảo Linh Hoạt: Tăng 100% tốc độ nhân vật trong 5 trận đấu
 • Dược Thảo Linh Hoạt (Pet): Tăng 100% tốc độ pet trong 5 trận đấu
 Boss Xà Thần Hydra
 
 • Tăng giá trị quà tặng nhận được từ các túi quà
 • Cập nhật Túi Quà Tham Gia
 • Điều chỉnh một số quy tắc tham gia và nhận thưởng sự kiện
 Cập nhật mới liên quan đến Hành Lang Vô Tận
 
 • Cập nhật các thành tựu mới
 • Hệ thống Điểm Dũng Khí
 • Shop Dũng Khí dùng đổi Điểm Dũng Khí lấy vật phẩm
 Vật phẩm mới: Xu Đấu Pet
 
 • Sử dụng sẽ tăng 20 Điểm Đấu Pet
 • Mở Bảo Rương Thần Bí sẽ có cơ hội nhận được
 Thêm một số đặc quyền dành cho VIP
 Thêm một số vật phẩm tại Shop - Điểm Thưởng
 Cập nhật Túi Quà Lạc Lạc - Mở sẽ nhận Pet Chiến Dương 1.5

 CÁC THAY ĐỔI MỚI

 Tại các điểm 3,6,9 khi Vũ hóa pet để thăng cấp sẽ không yêu cầu Bùa Cầu Nguyện
 Các thao tác liên quan đến Exp Ấn Chương, Nguyên Tố, Năng Lượng Tự Nhiên sẽ có thông báo
 Điều chỉnh một số quy tắc liên quan đến Bang Hội Chiến
 Bảng Vũ Hóa Pet sẽ thêm hiển thị Tên Pet và Phẩm chất pet chọn vũ hóa
 Bảng Thuộc tính nhân vật sẽ thêm thống kê điểm: Năng Lượng Tự Nhiên, Kết Tinh Trí Thạch, Kết Tinh Thần Bí
 Nhiệm Vụ Bang Hội được điều chỉnh như sau:

 
 • Điều chỉnh nhận 30 nhiệm vụ/vòng thành 15 nhiệm vụ/vòng
 • Điểm Năng Nổ nhận được không thay đổi
 • Các mốc nhận Bảo Rương Thần Bí: 5, 10, 15
 Nhiệm Vụ Trừ Ma khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 sẽ nhận Kết Tinh Thần Tu
 Tối ưu hóa thông báo khi mở Bảng Đồ Kho Báu và Bảo Rương Mật Thất
 BOSS Ma Chiến và Solomon ngoài bản đồ sẽ trở thành NPC nhiệm vụ Chuyên Gia và Tông Sư

 Tối ưu hóa sự kiện Thu thập nấm và hoa quả
 
 • Thời gian sự kiện sẽ được điều chỉnh thành diễn ra trong 30 phút
 • Nấm Lục và Thần Lộ Quả tim sẽ chuyển thành Nấm Lục và Thần Lộ Quả xanh lục
 • Nhân vật cấp 20 trở lên không cần nhận nhiệm vụ vẫn có thể tiến hành đăng nhập
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ tính tổng số vật phẩm trả nhiệm vụ để trao thưởng
 Tối ưu hóa sự kiện Thương Nhân Đạo Cụ
 Điều chỉnh hiệu quả một số thực phẩm/thuốc nhận từ các hoạt động ngày lễ
 Tạm tắt hoạt động Chiến Trường Tu La
 Điều chỉnh một số quy tắc nhận thưởng, tham gia của một số sự kiện thi đấu