Các Thay Đổi Khác

[09.09.2018]

1. Bỏ Túi Quà Tham Gia tại Boss thế giới - Xà Thần Hydra
2. Cập nhật Túi Quà Tham Gia trong sự kiện Đố Vui Có Thưởng

 
  • Chỉ cần trả lời đúng 1 câu sẽ nhận được Túi quà
  • Cấp độ 80 trở lên sẽ có cơ hội nhận Ấn Chương
3. Nhiệm vụ 200 vòng: ngoài phần thưởng ngẫu nhiên, cập nhật thêm phần thưởng mặc định
4. Sửa đổi một số vấn đề liên quan đến các quái vật, kỹ năng pet,...
5. Hệ thống Tinh Linh Hộ Mệnh
 
  • Hủy bỏ số lần hạn chế khi tiến hành Nuôi dưỡng cường hóa và Nuôi dưỡng cao cấp
  • Số lần Nuôi dưỡng bình thường vẫn giới hạn là 20 lần
6. Một số chức năng cập nhật thêm yêu cầu mật khẩu bảo vệ
7. Hủy bỏ hoạt động 7 Viên Ngọc Rồng
8. Kết Bái Chúc Phúc chuyển thời gian tồn tại từ 10 giờ thành 6 ngày

9. Bỏ hoạt động Báo Danh Nhận Thưởng
10. Điều chỉnh phân chia cấp độ tại một số sự kiện thi đấu hệ thống
12. Điều chỉnh quy tắc tham gia Ảo Ma Tháp dạng khiêu chiến
13. Điều chỉnh quy tắc về tẩy luyện thần khí phụ