Các Cập Nhật Mới

[23.08.2017]
1. Cập nhật Pet Đại Thánh Chí Tôn


2. Hệ thống Hồn Khí cập nhật thuộc tính Vô Thượng Hoàng Giả


3. Tủ đồ nhân vật
 
- Cập nhật 11 bộ thời trang mới gồm: Thời Trang Arale Xanh, Thời Trang Arale Hồng, Thời Trang Arale Đỏ, Thời Trang Baymax, Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ, Thời Trang Black Rock Shooter, Thời Trang Thiên Thần Ác Quỷ, Thời Trang Hoàng Gia, Thời Trang Wonderland, Thời Trang Tân Xuân, Thời Trang Dạ Tiệc, Thời Trang Huyết Sắc Chiến Thần
- Vật phẩm bay mới: Baymax


 
4. Shop Kết Tinh tại NPC Tiệm Pet Tôn Lệ cập nhật bộ trang bị thuộc tính pet Đại Thánh Chí Tôn
5. Hành Lang Vô Tận

 Cập nhật các thành tựu mới


 • Tầng 4: Tuyệt Duyên Thể
 • Tầng 5: Giải Độc Tể
 • Tầng 6: Người Gây Rừng
 • Tầng 7: Thiên Thần Sa Ngã
 • Tầng 8: Niết Bàn Trùng Sinh
 Điều chỉnh Boss tầng 3 xuống tầng 8
 Hạ độ khó của Boss tầng 1 và tầng 2

6. Túi đựng Pet: gia tăng thêm 3 ngăn chứa Pet trong Túi đựng Pet
7. Gia tăng xác suất nhận được Nguyên Tố Quả từ Ma Binh Siêu Cấp
8. Điều chỉnh một số quy tắc liên quan đến Cánh gồm:


 • Khi Thăng cấp cánh là cánh cần phải khóa mới tiến hành thăng cấp được
 • Cánh Ánh Sáng không thể dung hợp với 3 loại cánh khác
 • Giảm điểm Exp yêu cầu khi thăng cấp Cánh Ánh Sáng
9. Cập nhật thêm một số vật phẩm đổi thưởng tại Shop Điểm Thưởng Giác Đấu
10. Cập nhật sự kiện Thương Nhân Thần Bí đặc biệt

11. Lò Luyện Thần Bí cập nhật thêm vật phẩm có thể luyện gồm: Lông Vũ cấp 1 - 5, Lông Vũ Kim Cương, Mảnh Ghép Cánh, Lông Vũ Thăng Tinh, Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo, Bí Kíp Mật Bảo các loại, một số sách kỹ năng pet
12. Đổi mới cấu trúc thực hiện và nhận thưởng của Nhiệm vụ thần tu

 
 • Mỗi ngày chỉ hoàn thành 1 vòng gồm 10 nhiệm vụ thần tu
 • Phần thưởng và Độ năng nổ nhận được tăng gấp 5 lần
 • Gia tăng xác suất nhận được Kết Tinh Thần Tu. (Điều chỉnh một người thực hiện cũng có cơ hội nhận được Kết Tinh Thần Tu, tuy nhiên nếu lập nhóm đội trưởng nhận được xác suất sẽ cao hơn)
13. Sửa đổi một số vấn đề liên quan đến sử dụng Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp thì cấp độ pet cao hơn cấp độ nhân vật 5 cấp
14. Cập nhật thể hiện cánh khi sử dụng đồ thời trang
15. Hệ thống thần khí

 
 • Cấp độ nhân vật dưới 100 thực hiện thăng cấp thần khí tối đa đạt cấp 16
 • Cấp độ nhân vật trên 100 thực hiện thăng cấp thần khí đạt cấp độ max là 20