Bảo Vật Giảm Giá

Để nhân đôi thêm niềm vui cho các cư dân trong dịp cuối tuần, song song với sự kiện Lễ Hội Mua Sắm, Vua Pháp Thuật Team sẽ tổ chức thêm sự kiện Bảo Vật Giảm Giá với sự xuất hiện của hàng loạt sách kỹ năng đặc biệt và các loại bảo thạch thuộc tính

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ ngày 11/05/2014
 Kết thúc: từ 8:00 ngày 15/05/2014

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

 Các sách kỹ năng đặc biệt dành cho PET
 
   Tên vật phẩm  Mô tả  Giá gốc Giá bán mới
 Kích Thích Tiềm Năng - Bão Tố Tăng điểm tốc độ, chính xác, né tránh và liên kích  2500 2250
 Kích Thích Tiềm Năng - Cân Bằng Tăng điểm sinh mệnh, ma pháp và phòng ngự            2500 2250
 Kích Thích Tiềm Năng - Ngưng Tụ Tăng điểm sinh mệnh, giảm sát thương và phản kích  2500 2250
 Kích Thích Tiềm Năng - Nhiệt Huyết Tăng điểm ma pháp, công kích và bạo kích  2500 2250
Trấn Linh Tăng tính kháng hỗn loạn - Bị độn 1288 1159
Định Hồn Tăng tính kháng kích nộ - Bị động 1288 1159
Kinh Mộng Tăng tính kháng hôn mê - Bị động 1288 1159
Tinh Thần Tăng tính kháng choáng váng - Bị động 1288 1159
Thuấn Ảnh Tăng tốc độ, giảm né tránh của pet 1888 1699
Man Lực Tăng tấn công vật lý, giảm phòng ngự vật lý 1888 1699
Ma Tâm Tăng tấn công và giảm phòng ngự ma pháp 1888 1699
Trì Độn Tăng giới hạn HP, giảm tấn công 1888 1699
Mỗi pet chỉ có thể học được 1 kỹ năng Kích Thích Tiềm Năng và 1 sách kháng
 
 Các loại bảo thạch thuộc tính cao cấp

  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Giá bán mới
Thượng Hạng Trí Thạch Tăng 7 điểm trí, dùng để khảm vào trang bị nhân vật --- 325
Thượng Hạng Lực Thạch Tăng 7 điểm lực, dùng để khảm vào trang bị nhân vật --- 325
Thượng Hạng Thần Thạch Tăng 7 điểm thần, dùng để khảm vào trang bị nhân vật --- 325
Thượng Hạng Xảo Thạch Tăng 7 điểm xảo, dùng để khảm vào trang bị nhân vật --- 325
Thượng Hạng Mệnh Thạch Tăng 7 điểm nhẫn, dùng để khảm nạm vào trang bị  --- 325