Bảo trì đột xuất server Khổng Tước

[26.06.2015]
Thân chào các cư dân!

Hiện tại, để khắc phục một số vấn đề kỹ thuật phát sinh tại server Khổng Tước Vua Pháp Thuật Team sẽ tiến hành bảo trì server Khổng Tước


Ngay sau khi bảo trì hoàn tất, các cư dân sẽ được thông báo tại trang chủ, diễn đàn và fanpage Facebook để có thể quay trở lại thực hiện hành trình thám hiểm của mình. 

Vua Pháp Thuật Team chân thành cáo lỗi và mong các cư dân thông cảm về sự bất tiện này.

Vua Pháp Thuật Team