Báo Danh Nhận Quà

[11.02.2015]

Mỗi ngày đăng nhập vào game nhân vật cấp 20 trở lên sẽ được hệ thống tặng một phần quà hỗ trợ luyện cấp cho nhân vật

Tùy theo ngày online liên tục sẽ nhận được quà tặng như sau

Ngày online liên tục   Tên vật phẩm Số lượng
1  Truy Hồn Phù 1
2  Loa 2
 Sách Hồi Nhóm 2
3  Đông Huyền Lệnh Kỳ (Lam) 1
 Sách Gặp Đầy Quái (15 phút) 1
4  Bang Hội Phù 4
 Kết Tinh Thần Tu A  2
5  Thăng Tinh Thạch 5
 Sách Tăng Thần Tu 2 Lần (1 Giờ) 1

Lưu ý khi báo danh nhận quà
 
  • Mỗi ngày cư dân đều có thể báo danh để nhận thưởng, tuy nhiên số ngày không được ngắt quảng
  • Trong thời gian báo danh liên tục nếu một ngày không báo danh sẽ tiến hành báo danh lại từ đầu
  • Sau 5 ngày báo danh liên tục sẽ tiếp tục vòng mới lại từ đầu
  • Tất cả vật phẩm nhận khi Báo danh đều được KHÓA