Bảo Bảo Lạc Đường

[29.05.2016]
Quốc Tế Thiếu Nhi vốn là một ngày thật vui vẻ, thế nhưng tại Đông Huyền Thành bỗng dưng xuất hiện một Bảo Bảo Lạc Đường. Thấy tình cảnh như vậy, các cư dân Vô Ưu chắc không thể nào cầm lòng trước một đứa trẻ nước mắt nước mũi ròng ròng và vô cùng hoảng sợ phải không nào?

Hãy cùng giúp một tay dụ dỗ bạn nhỏ ngừng khóc và đưa bạn về nhà nhé!

 
 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian bắt đầu: 0:01 ngày 31.06.2016
 Thời gian kết thúc: 8:00 ngày 02.06.2016

 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ nhân vật từ 50 trở lên
 Nhân vật phải có Kẹo Mút Siêu Cấp và Kẹo Khai Tâm

 Nhận nhiệm vụ: Bảo Bảo Lạc Đường ở Đông Huyền Thành
 

 CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG

 Sử dụng Kẹo Mút Siêu Cấp để biến hình thành kẹo mút ngọt ngào
 Sử dụng Kẹo Khai Tâm để dỗ và đưa Bảo Bảo Lạc Đường về nhà

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Mỗi 1 lần sử dụng Kẹo Mút Siêu Cấp và Kẹo Khai Tâm nhận thưởng sẽ trở lại hình dáng bình thường
 Khi dẫn Bảo Bảo Lạc Đường về sẽ nhận được: EXP, Tiền và một số bảo vật quý
 Sứ giả sự kiện sẽ biến mất vào 8:00 ngày 02.06.2016