9:30 Hoàn thành khắc phục sự cố tại Song Mã

[05.06.2015]
Chào các cư dân!

Do một số vấn đề về kỹ thuật nên các cư dân Vua Pháp Thuật tại server Song Mã đã không thể đăng nhập trò chơi để thám hiểm như thường lệ. Vua Pháp Thuật Thuật Team vô cùng đáng tiếc và chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì không thể tạo cho mọi người một môi trường tham gia game thoải mái và tốt nhất.

Hiện tại, các vấn đề về kỹ thuật tại Song Mã đang tiến vào giai đoạn khắc phục hoàn tất nên Team sẽ mở lại server Song Mã vào lúc 9:30 hôm nay (05.06.2015) để các cư dân có thể tiếp tục các chuyến thám hiểm của mình

Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã gián đoạn cuộc thám hiểm thế giới Vô Ưu của các bạn.

 
Vua Pháp Thuật Team