16:00 Hoàn thành bảo trì định kỳ Vua Pháp Thuật

[17.09.2015]
Chào các cư dân!

Vào sáng nay (17.09.2015), Vua Pháp Thuật cũng đã tiến hành bảo trì để kiểm tra hoạt động của hệ thống game cùng với việc tiến hành nâng cao chất lượng dịch vụ

Hiện tại quá trình bảo trì đang tiến vào giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành vào lúc 16:00 hôm nay (17.09.2015). Như vậy, sau 16:00 hôm nay, toàn bộ tất cả các server của Vua Pháp Thuật sẽ chính thức mở cửa trở lại để chào đón toàn thể cư dân Vô Ưu vào tiếp tục thám hiểm

Một lần nữa, Vua Pháp Thuật Team chân thành cáo lỗi cùng toàn thể cư dân vì sự bất tiện này.

 
Vua Pháp Thuật Team