15:40 Hoàn thành khắc phục sự cố tại server Chiến Hồn

[26.03.2018]
Chào các cư dân!

Vào tối qua (25.03.2018), Vua Pháp Thuật Thuật đã tiến hành bảo trì server Chiến Hồn để khắc phục một số vấn đề kỹ thuật phát sinh. Team vô cùng đáng tiếc và chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì không thể tạo cho mọi người một môi trường tham gia game thoải mái và tốt nhất.

Hiện tại, các vấn đề về kỹ thuật tại Chiến Hồn đang tiến vào giai đoạn khắc phục hoàn tất nên Team sẽ mở lại server vào lúc 15:40 hôm nay (26.03.2018) để các cư dân có thể tiếp tục các chuyến thám hiểm của mình.


Mặt khác, để thay lời xin lỗi Vua Pháp Thuật Team sẽ gửi tới các cư dân một phần quà nhỏ sau đợt bảo trì định kỳ thứ 5 (29.03). Thông tin về quà tặng và cấp độ nhận quà sẽ được thông báo cùng thông báo hoàn thành bảo trì định kỳ tuần.

Một lần nữa, chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã gián đoạn cuộc thám hiểm thế giới Vô Ưu của các bạn.
 
Vua Pháp Thuật Team