15:00 hoàn thành bảo trì định kỳ Vua Pháp Thuật

[29.04.2014]
Chào các cư dân!

Vào 13:00 hôm nay (29/04), quá trình bảo trì định kỳ tất cả các server của Vua Pháp Thuật đã được thực hiện. Hiện tại quá trình bảo trì đang tiến vào giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành vào lúc 15:00 hôm nay. 

Quá trình bảo trì định kỳ hôm nay cũng là thời điểm một số hoạt động trong chuỗi sự kiện CA KHÚC KHẢI HOÀN sẽ chính thức được bắt đầu.

Để xem thông tin các hoạt động trong chuỗi sự kiện đặc biệt này các cư dân hãy

 

Vua Pháp Thuật Team