11:00 hoàn thành bảo trì định kỳ Vua Pháp Thuật

[24.04.2014]
Chào các cư dân!

Vào 8:00 sáng nay, quá trình bảo trì định kỳ tất cả các server của Vua Pháp Thuật đã được thực hiện. Hiện tại quá trình bảo trì đang tiến vào giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành vào lúc 11:00 hôm nay. Như vậy, thời gian dự kiến hoàn thành bảo trì đã thông báo trong thông báo bảo trì cũng là thời gian các server sẽ hoạt động trở lại để các cư dân có thể tiếp tục các chuyến thám hiểm đại lục Vô Ưu của mình.
 
Riêng đối với server PHI LONG hiện tại bộ phận kỹ thuật của Vua Pháp Thuật và NSX Funcity đang phối hợp khắc phục tình trạng phát sinh để các bạn tại Phi Long có thể sớm trở lại tham gia Vua Pháp Thuật.

Mặt khác, trong đợt bảo trì sáng nay Vua Pháp Thuật sẽ tạm đóng tính năng Bang Hội Chiến để kiểm tra và khắc phục các phát sinh mà cư dân đã phản hồi trong phiên bản thử nghiệm được mở vào tuần trước

Thông tin về thời gian mở lại tính năng Bang Hội Chiến sẽ được Team thông báo tại trang chủ của Vua Pháp Thuật ngay khi các phát sinh được khắc phục hoàn tất. Các cư dân vui lòng theo dõi các thông tin tại trang chủ Vua Pháp Thuật nhé.

Vua Pháp Thuật Team