10:00 Hoàn thành bảo trì server Mã Vân và Khổng Tước

[13.07.2015]
Chào các cư dân!

Vào sáng qua (13.07.2015), do một số vấn đề kỹ thuật phát sinh nên hai server Khổng Tước và Mã Vân đã được bảo trì đột xuất.

Hiện tại quá trình bảo trì đang tiến vào giai đoạn cuối và sẽ hoàn thành vào lúc 10:00 hôm nay . Như vậy, sau 10:00 hôm nay, hai server này của Vua Pháp Thuật sẽ chính thức mở cửa trở lại để chào đón toàn thể cư dân Vô Ưu vào tiếp tục thám hiểm

Mặt khác, m
ột số thay đổi tại server Khổng Tước sau đợt bảo trì:
 
  • Tạm đóng hệ thống Trang Viên Pháp Thuật
  • Tạm đóng hệ thống Khiêu Chiến Yêu Thú 
  • Thời gian mở lại hai hệ thống trên sẽ được thông báo sau tại trang chủ

Một lần nữa, Vua Pháp Thuật Team chân thành cáo lỗi cùng toàn thể cư dân vì sự bất tiện này.
 
Vua Pháp Thuật Team